Ungdomsuddannelserne

Er du vild med sport - brænder du for at udvikle dig som sportsudøver - er du viljestærk og har du lyst til at kombinere sport og uddannelse, så skulle du måske overveje at ansøge om at blive tilknyttet Holstebro Elitesport. Udfyld ansøgningsskemaet og returner det til Holstebro Elitesport, Kirkestræde 13, 7500 Holstebro senest den 1. marts 2018.

Du har mulighed for at kombinere sport og uddannelse på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner:

Optagelsesprocedure

 • Din træner skal med sin underskrift på ansøgningen godkende dit sportslige niveau.
 • Når Holstebro Elitesport har modtaget din ansøgning, rekvirerer vi en udtalelse fra din træner omkring dit niveau og potentiale.

Åbent Hus/Informationsmøder

Holstebro Elitesport & Sportsakademi afholder sammen med Team Danmark informationsmøde omkring mulighederne for at kombinere sport og uddannelse, tirsdag den 5. december kl. 19.00 i PWC Lounge, Gråkjær Arena, Holstebro

Derudover afholder de forskellige ungdomsuddannelser også informationsmøder og Åbent Hus-arrangementer, hvor du kan høre nærmere omkring, hvad de enkelte uddannelser indeholder og hvilke muligheder, det giver for dig

 • Åbent Hus på Uddannelsescenter Holstebro, lørdag den 18. november kl. 10.00 - 13.00.
 • Åbent Hus på Holstebro Gymnasium & HF, lørdag den 13. januar kl. 09.30 - 12.30
 • Åbent Hus på Uddannelsescenter Holstebro, lørdag den 13. januar kl. 10.00-13.00
 • Informationsmøde om Holstebro Gymnasium & HF, torsdag den 1. februar kl. 19.00-21.00
 • Informationsmøde om HHX, Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76, onsdag den 24. januar kl. 19.00-21.00
 • Informationsmøde om HTX, Uddaannelsescenter Holstebro, Døesvej 70. onsdag den 24. januar kl. 19.00-21.00
 • Informationsmøde EUD/EUX (tekniske fag) Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, tirsdag den 23. januar kl. 19.00-21.00
 • Informationsmøde EUD/EUX (merkantile fag), Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76, onsdag den 24. januar kl. 19.00-21.00
 • Deadline for aflevering af ansøgning til ungdomsuddannelse og tilknytning til HESA, 1. marts
 • Deadline for svar til ansøgere, 26. april
 • Rekvirer ansøgningsskema