HESAs bestyrelse

HESA er en selvejende institution, som ledes af en selvstændig bestyrelse.

Bestyrelsen er sammensat således:

  • 3 medlemmer udpeget af byrådet, herunder en formand

  • 2 medlemmer repræsenterer idrætsområdet i Holstebro Kommune

  • 1 medlem repræsenterer folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i fællesskab

  • 1 medlem repræsenterer talentudviklingsmiljøet på kunst- og kulturområdet, udpeget af DTA

  • 1 medlem fra aftagermiljøerne udpeges af Team Danmark

  • afdelingschefen i Holstebro Kommune, som varetager området for sport.

Bestyrelsen pr. 1/1-2019 ser således ud:

Carsten Tovborg, formand (udpeget af Byrådet)
Tlf. 40207783
Mail: carstentovborg7500@gmail.com

Svend Ørgaard (udpeget af Byrådet)
Tlf. 29333142
Mail: svend.orgaard@holstebro.dk

Carsten Baun (repræsenterer folkeskolerne og ungdomsuddannelserne)
Tlf. 24893675
Mail: carsten.baun@holstebro.dk

Bibi Mundbjerg (udpeget af Byrådet)
Tlf. 20205813
Mail: bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk

Lars Hansson (udpeget af DTA)
Mail: jyttehansson@live.dk

Freddy Quist (repræsenterer idrætsområdet)
Tlf. 96105613
Mail: fq@a2arkitekterne.dk

Birte Ahle (repræsenterer idrætsområdet)
Tlf. 20468530
Mail: ahle.tvis@mail.dk

John Mikkelsen (udpeget af Team Danmark)
Tlf. 22119959
Mail: john@tthholstebro.dk

Henrik Zacho (afdelingschef Holstebro Kommune, Sport og Fritid)
Tlf. 2990550
Mail: henrik.schou.zacho@holstebro.dk

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis du har spørgsmål eller forslag.