Holstebro Elitesports bestyrelse

Holstebro Elitesport er en selvejende institution, som ledes af en selvstændig bestyrelse.

Bestyrelsen er sammensat således:

  • 3 medlemmer udpeget af byrådet, herunder en formand
  • 2 medlemmer repræsenterer idrætsområdet i Holstebro Kommune 
  • 1 medlem repræsenterer folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i fællesskab
  • 1 medlem repræsenterer talentudviklingsmiljøet på kunst- og kulturområdet, udpeget af DTA 

Bestyrelsen pr. 1/8-2016 ser således ud:

Carsten Tovborg, formand
Tlf. 40207783
Mail: carstentovborg7500@gmail.com
 

Michael Andersen, næstformand
Tlf. 51266062
Mail: micand57@gmail.com
 

Karsten Søndertoft
Tlf. 99122350 (arbejde), 23734450 (mobil)
Mail: ksp@ucholstebro.dk
 

Bibi Mundbjerg
Tlf. 20205813
Mail: bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk
 

Lars Hansson
Mail: jyttehansson@live.dk
 

Freddy Quist
Tlf. 96105613
Mail: fq@a2arkitekterne.dk
 

Birte Ahle
Tlf. 20468530
Mail: ahle.tvis@mail.dk
 

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis du har spørgsmål eller forslag.