Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF er en moderne uddannelsesinstitution, der udbyder ungdomsuddannelserne stx og hf. Skolen har fra august 2018 85 lærere og ca. 830 elever fordelt på 31 klasser. Undervisningen foregår i veludstyrede lokaler og med mulighed for it-anvendelse overalt på skolen. Skolen råder også over topmoderne fitness faciliteter.

At være elev på Holstebro Gymnasium og HF er ensbetydende med at være en del af et skolemiljø, hvor der fokuseres på:

 • Faglig kvalitet og alsidighed

 • Et godt socialt miljø

 • Demokratisk ånd

 • Musisk-kreative aktiviteter

 • International orientering

 • Talentpleje

Kombiner en uddannelse på Holstebro Gymnasium og elitesport

Hos HESA det som udgangspunkt altid skolen, der har første prioritet. Vi ønsker, at alle vore udøvere skal komme godt igennem en ungdomsuddannelse. Det er dog ikke muligt at få skemafri på alle studieretninger, hvorfor vi i samarbejde med Holstebro Gymnasium og HF har lavet en aftale omkring den studieretning, som tilbyder Samfundsfag A, Matematik A eller Engelsk A og Idræt B. Holstebro Gymnasium og HF er det eneste gymnasium i det midt- og vestjyske område, som udbyder idræt b på en studieretning. Det giver rig mulighed for at gå i en klasse med fokus på sport. Det er den studieretning, vi mener er mest målrettet elitesportsudøvere.  På denne studieretning er der derfor plads i skemaet til morgentræning . Ønsker du en anden studieretning end denne, så finder vi også en løsning, som tilgodeser dine ønsker i forhold til uddannelse og elitesport.

Vi ønsker hele tiden at være på forkant, og derfor er dialog med forældre, udøvere og skole højt på vores prioriteringsliste. På Holstebro Gymnasium & Hf har man desuden ansat en talentkoordinator, som arbejder sammen med os om at få talenternes hverdag til at gå op i en højere enhed.

I begyndelsen af skoleåret indgår eleven en samarbejdsaftale med Holstebro Gymnasium og HF og HESA, som underskrives af udøver eller forældre. Samarbejdsaftalen giver HESA indsigt i eksempelvis elevens fravær. Aftalen gør det muligt for os at gribe ind og gå i dialog med skolen og udøveren, hvis vi skønner, at der er behov for dette.

Derudover afholdes der halvårlige koordinationsmøder mellem talentkoordinator, HESA og eleven. Møderne kan sammenlignes med skole/hjem samtaler, hvor vi drøfter løst og fast omkring udøverens hverdag med sport og uddannelse. Møderne bruges også til at koordinere trænings- og aktivitetsplan og behovet for supplerende undervisning og buddy-ordning drøftes. Derudover aftales nærmere omkring fravær.

Læs mere om elitesport og uddannelse på Holstebro Gymnasium og HF i denne folder eller se nærmere på Holstebro Gymnasium og Hfs website.

HESA tilbyder:

 • 2 eller 3 træningspas á 1,5 timers varighed pr. uge med mulighed for individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Træningen tilrettelægges og varetages af kvalificerede trænere, som HESA ansætter.

 • Udover den individuelle træning vil der på tværs af uddannelse og sportsgren blive mulighed for deltagelse i træningsmiljøer med alsidig fysisk træning og styrketræning.

Udover træning tilbyder vi også:

 • Kurser i sportsernæring, sportspsykologi og skadesbehandling

 • Behandling af fysioterapeut

 • Individuel kostvejledning og coaching

 • Mulighed for sportslig fravær i undervisningstiden til træning med Holstebro Elitesport og klub, forbundsaktiviteter, træningslejr og stævner.

 • Supplerende undervisning som erstatning for undervisningsfravær eller som supplement til en presset hverdag.

 • Adgang til Restudy

 • Buddyordning

 • Studietorv/lektiecafe med mulighed for studiehjælp

 • Støtte og vejledning fra Talentkoordinator på Holstebro Gymnasium og HF

Team Danmark

HESA opfordrer udøverne til at søge om sportslig godkendelse hos Team Danmark. Ordningen kan give udøveren yderligere fleksibilitet og muligheder i uddannelsesforløbet. Det er specialforbundene, som godkender udøverens Team Danmark - ansøgning. Læs mere om Team Danmark ordningen.