Historien bag Holstebro elitesport & Sportsakademi

Holstebro Kommune blev i 2008 udpeget til "Team Danmark Elitekommune" og indgik på den baggrund en fireårig aftale med Team Danmark. Aftalen blev i 2012 fornyet, og en ny samarbejdsaftale, som bliver gældende frem til 2020 forventes meget snart at falde på plads.

Hovedpunkterne i 2008-aftalen var:

  • Elitesamarbejdet skal udvikle Holstebro Kommune til et kraftcenter inden for eliteidræt, som med langsigtede og målrettede tiltag løfter den lokale eliteidræt til et nationalt niveau inden for så mange sportsgrene som muligt
  • Samarbejdet skal skabe bedre trænings- og talentudvikingsmiljøer for elitetalenterne og sikre, at uddannelse og eliteidræt kan kombineres.
  • Talentudvikling er nøgleordet, og skal være fundamentet i et velfungerende talentmiljø, hvor kommende og nuværende idrætstalenter udvikles.

Det er ovenstående mål, som er fundamentet for HESA. Den selvejende institution, som er opstået på baggrund af aftalen med Team Danmark har ansvaret og opgaven med at føre de gode hensigter ud i livet på en sådan måde, at Holstebro Kommune kan leve op til de aftaler, der er indgået med Team Danmark. Den gældende aftale med Team Danmark løber frem til 31/12-2019. Se aftalen her

De vigtigste opgaver for HESA er:

  • at understøtte, koordinere og fremme samt føre tilsyn med elite- og talentudviklingen i idrætsklubberne i Holstebro Kommune.
  • at fungere som bindeled til Team Danmark og specialforbund under DIF for eliteidrætsklubber, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder i Holstebro.
  • at udvikle og tilbyde fleksible uddannelsestilbud til talenter fra 7. klasse og op til afslutningen af en videregående uddannelse.
  • at sikre, at talenterne har et uddannelsesforløb, som gør det muligt at forene elitetræning og uddannelse

Holstebro Elitesports vigtigste samarbejdspartnere er: