MADE IN HOLSTEBRO

Made in Holstebro er et nyt talentprogram, som forventes at starte op den 1. januar 2016 med 25 deltagere. Made in Holstebro retter sig mod de talenter i Holstebro Kommune, som pt. har et sportslig niveau, hvor de står på spring til eller allerede har taget springet fra talent til elite.

 Formål

 • At give Holstebro Kommune en endnu stærkere og bredere talentprofil inden for sportens verden.
 • At styrke udviklingsmuligheder og vilkår for udvalgte talenter i Holstebro Kommune.
 • At skabe et elite- og talentmiljø, som udvikler, fastholder og tiltrækker ambitiøse talenter.
 • At støtte unge talenter i deres bestræbelser på at indfri deres ambitioner om i første omgang at kunne begå sig på et nationalt senior topniveau og på sigt et international niveau.  
 • At støtte talenterne med håndtering af udfordringerne/overgangen – fra talent til elite og fra ungdom til seniorplan.
 • At sikre, at talenterne i en tidlig fase kan få den nødvendige rådgivning og vejledning af eksperter.

 Kriterier for deltagelse i MADE IN HOLSTEBRO

 • Optagelsen er personlig, og sker ud fra en individuel vurdering, ud fra hver sportsgren og udøver.
 • En gruppe inden for samme sportsgren kan optages ud fra et ønske om at styrke talentmiljøet.
 • Udøver skal være godkendt af lokal klub, Holstebro Elitesport og forbund/landstræner, jf. forbundenes talentudviklingsstrategier.
 • Udøver skal være medlem af en klub i Holstebro Kommune eller bosiddende i Holstebro Kommune.
 • Udøver skal udvise ansvar, vilje, og en træningsindsat som lever op til nationalt topniveau.
 • Udøver skal vise forståelse for rollen som eliteudøver, og udvise life-skills færdigheder.
 • Udøver skal optræde som en sund rollemodel i idrætsverdenen, og optræde respektfuld over for omgivelser/medier, og være bevidst om sammenhængen mellem eliteidræt, kost og livsstil.

 Sportslige kriterier

 • Har vist resultater i talentets aldersgruppe, som sandsynliggør et sportsligt potentiale til at tage springet fra ungdomstalent til seniorelite atlet på nationalt topniveau.  
 • Udøver skal deltage i træning, kampe, konkurrencer på dansk nationalt højeste niveau.
 • Udøver skal kunne fremvise et sportsligt niveau/resultater/udtagelse på et af følgende niveau:
  • Status som TOP 3-5 nationalt, inden for udøverens aldersgruppe
  • Medalje ved Danske Årgangsmesterskaber
  • Medalje ved Danske og/eller Nordiske Ungdoms Mesterskaber
  • Deltagelse Ungdoms landshold (bruttotrup), talentsamlinger, kampe, stævner i specialforbunds reg

Indhold

 • Udarbejdelse af træningsplaner
 • Supportfunktioner, herunder individuel kostvejledning, coaching, fysioterapi mm.
 • Personlig helhedsplan omkring sport, uddannelse og karriere. Udarbejdes i samarbejde med talentmentor
 • Talentmentor. Deltagere i programmet får en personlig talentmentor, som fungerer som rådgiver og ressourceperson for talenterne.
 • Særligt tilrettelagt og fleksibelt uddannelsesforløb som gør det muligt at kombinere elitetræning og uddannelse.
 • Der kan evt. behov gives økonomisk støtte til indkøb af faciliteter, redskaber, ekstern træner, træningslejr mm.
 • Der uddeles en gang om året talentlegater, som kan søges af deltagerne

Du kan læse mere om "Made in Holstebro" her