Økonomi

Elever som går i folkeskole og er tilknyttet Holstebro Elitesport betaler et årsgebyr på kr. 3000,-

Årsgebyret dækker:

  • 2-3 træningspas om ugen
  • Kursusforløb for udøvere og forældre indenfor sportspsykologi, ernæring og skadesforebyggelse.
  • Fysioterapeutisk vejledning og behandling
  • Individuelle træningsprogrammer, kostvejledning og coaching
  • Tøjpakke

Elever i Sportsklasserne betaler desuden kr. 440,- for deltagelse i 11 fællesspisninger på Skolehjemmet, Uddannelsescenter Holstebro.

Udover årsgebyret kan der være egenbetaling i forbindelse med deltagelse i diverse sociale arrangementer samt kurser for forældre.