Økonomi

Elever på ungdomsuddannelse tilknyttet Holstebro Elitesport betaler et årsgebyr på kr. 4000,-

Årsgebyret dækker:

  • 2-3 træningspas om ugen
  • Kursusforløb for udøvere og forældre indenfor sportspsykologi, ernæring og skadesforebyggelse.
  • Fysioterapeutisk vejledning og behandling
  • Individuelle træningsprogrammer, kostvejledning og coaching
  • Supplerende undervisning
  • Buddyordning
  • Tøjpakke

Udover årsgebyret kan der være egenbetaling i forbindelse med deltagelse i diverse sociale arrangementer samt kurser for forældre.