Optagelse 7. - 10. klasse

Holstebro Elitesport & Sportsakademi er et tilbud til unge idrætsudøvere, som:

  • elsker sport
  • har et højt sportsligt niveau
  • træner meget
  • brænder for deres idræt

Ansøgerne skal opfylde følgende krav:

  • Ansøgerne skal have et idrætstalent, der gør, at de er, eller kan blive nogle af de bedste indenfor deres idrætsgren og aldersgruppe.
  • Ansøgerne skal være sportsligt godkendt af deres nuværende klub.
  • Ansøgerne skal være medlem af en klub i Holstebro Kommune eller være bosiddende i Holstebro Kommune.

Når du bliver tilknyttet HESA repræsenterer du også et partnerskab mellem HESA, Holstebro Kommune, lokale klubber, byens uddannelsesinstitutioner, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Et sådant partnerskab er gensidigt forpligtende, og HESA har derfor udarbejdet et sæt af retningslinjer, hvor vi skitserer de gensidige forventninger, vi lægger i partnerskabet. Du kan se retningslinjerne her.

Sportsklasserne - 7 .-9. klasse

I Sportsklasserne på Nørre Boulevard skolen går fra 7. - 9. årgang. I sportsklasserne kommer man i lære som idrætstalent, og får afprøvet sit talent og sine ambitioner. Alle elever som går i sportsklasserne er med i en optagelsesproces, som inkluderer en personlig samtale.

10. klasse

På 10. klassetrin samarbejder vi med UCH, Uddannelsescenter Holstebro STEP10 og Idrætsefterskolen Lægården. Begge skoler har en Talentlinje, hvor du går i klasser med andre elever på skolen. Der bliver i samarbejde med skolen udarbejdet et særligt forløb, som giver mulighed for at få minimum 2 træningspas med HESA.

Optagelse til skoleåret 2018-2019

Optagelsen til skoleåret 2018-19 er slut. Vi siger tak til alle ansøgerne, og glæder os til at arbejde sammen med de nye sportsklasseelever i det nye skoleår.

Hvis du ønsker at blive en del af Holstebro Elitesport, så er du velkommen til at søge, når vi i december 2018 starter optagelsesprocessen frem mod skoleåret 2019-20.