Optagelse Ungdomsuddannelse

Hvis du går på en ungdomsuddannelse i Holstebro, har du mulighed for at koordinere det med elitetræning, når du vælger en ungdomsuddannelse på en af de nedenstående uddannelsesinstitutioner.

Optagelseskriterier:

 • Ansøgerne skal have et idrætstalent, der gør, at de er, eller kan blive nogle af de bedste indenfor deres idrætsgren og aldersgruppe.

 • Ansøgerne skal være sportsligt godkendt af deres nuværende klub.

 • Ansøgerne skal være medlem af en klub i Holstebro Kommune eller være bosiddende i Holstebro Kommune

Du kan læse mere om HESAs tilbud på de forskellige uddannelsesinstitutioner ved at klikke videre til Uddannelsescenter Holstebro eller Holstebro Gymnasium & HF.

Optagelsesprocedure

 • Din træner skal med sin underskrift på ansøgningen godkende dit sportslige niveau.

 • Når Holstebro Elitesport har modtaget din ansøgning, kontakter vi din træner omkring dit niveau og potentiale.

 • Deadline for ansøgning, 1. marts 2019

 • Deadline for svar til ansøgere, 25. april 2019

 • Rekvirer ansøgningsskema

Når du bliver tilknyttet HESA repræsenterer du også et partnerskab mellem HESA, Holstebro Kommune, lokale klubber, byens uddannelsesinstitutioner, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Et sådant partnerskab er gensidigt forpligtende, og HESA har derfor udarbejdet et sæt af retningslinjer, hvor vi skitserer de gensidige forventninger, vi lægger i partnerskabet. Du kan se retningslinjerne her.

Holstebro Elitesport tilbyder:

 • 2 eller 3 træningspas á 1,5 timers varighed pr. uge med mulighed for individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Træningen tilrettelægges og varetages af kvalificerede trænere, som HESA ansætter.

 • Udover den individuelle træning vil der på tværs af uddannelse og sportsgren blive mulighed for deltagelse i træningsmiljøer med alsidig fysisk træning og styrketræning.

Udover træning, tilbyder vi også:

 • Kurser i sportsernæring, sportspsykologi og skadesbehandling

 • Fysioterapi

 • Mulighed for individuel kostvejledning og coaching

 • Mulighed for sportslig fravær i undervisningstiden til HESA-træning og klub, forbundsaktiviteter, træningslejr og stævner.

 • Supplerende undervisning som erstatning for undervisningsfravær ifm. sportslige aktiviteter eller som supplement til en presset hverdag.

 • Adgang til Restudy

 • Buddyordning

 • Støtte og vejledning fra Talentkoordinator på skolen

Team Danmark

HESA opfordrer udøverne til at søge om sportslig godkendelse hos Team Danmark. Ordningen kan give udøveren yderligere fleksibilitet og muligheder i uddannelsesforløbet. Det er specialforbundene, som godkender udøverens Team Danmark - ansøgning. Læs mere om Team Danmark ordningen.