Sportsklasserne

Er du vild med sport - brænder du for at udvikle dig som sportsudøver - er du viljestærk og har du lyst til at kombinere sport og skole, så skulle du måske overveje at ansøge om at blive optaget i en af sportsklasserne på Nørre Boulevard Skolen. Der er sportsklasser på 7. 8. og 9. klassetrin. Hvis du ønsker at blive tilknyttet Holstebro Elitesport & Sportsakademi (HESA). Udfyld ansøgningsskemaet og retur det til Holstebro Elitesport & Sportsakademi, Kirkestræde 13, 7500 Holstebro senest den 10. januar 2019.

Vi har kontor på 1. sal på Holstebro Bibliotek. Kom ind på Biblioteket og følg trappen op til højre eller aflever din ansøgning ved skranken eller i Rådhusets postkasse.

Optagelseskriterier

Ansøgerne skal opfylde følgende krav:

 • Ansøgerne skal have et idrætspotentiale, der gør, at de er, eller kan blive nogle af de bedste indenfor deres idrætsgren og aldersgruppe.

 • Ansøgerne skal være sportsligt godkendt af deres nuværende klub.

 • Ansøgerne skal være medlem af en klub i Holstebro Kommune eller være bosiddende i Holstebro Kommune.

Når du bliver tilknyttet HESA repræsenterer du også et partnerskab mellem HESA, Holstebro Kommune, lokale klubber, byens uddannelsesinstitutioner, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Et sådant partnerskab er gensidigt forpligtende, og HESA har derfor udarbejdet et sæt af retningslinjer, hvor vi skitserer de gensidige forventninger, vi lægger i partnerskabet. Du kan se retningslinjerne her.

Optagelsesprocedure

 • Informationsmøde om Sportsklasserne, mandag den 17. december 2018 kl. 17.30 - 19.00, Nørre Boulevard Skolen, Nørre Boulevard 57, Holstebro.

 • Deadline for aflevering af ansøgning til sportsklasser, torsdag den 10. januar 2019

 • Deadline for svar til ansøgere, fredag den 29. marts 2019

Rekvirer ansøgningsskema

Hverdagen i Sportsklasserne

Som sportsklasseelev følger du nøjagtig det samme pensum som alle andre folkeskoleelever. Valgfaget for sportsklasseeleverne er dog fastlagt og består af 2 gange morgentræning om ugen.

Som sportsklasseelev får du følgende:

 • 2 x 1,5 timers morgentræning pr. uge. Træningen har fokus på individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Træningen foregår tirsdag og torsdag kl. 07.30 – 09.00. HESA koordinerer træningen, som varetages af kvalificerede trænere/instruktører.

 • I tilfælde af skader, har HESA ansat fysioterapeut, som ligeledes tilbyder behandling/skadestræning hver tirsdag og torsdag morgen.

 • Udover morgentræningen har eleverne 1,5 times idrætsundervisning om ugen. Indholdet i idrætsundervisningen følger pensum for faget idræt. Idrætsundervisningen varetages af idrætslærerne på Nørre Boulevard skolen. Idrætsundervisningen vil ind imellem indeholde særlige talentforløb indenfor sportspsykologi, ernæring, skadesforebyggelse mm.

 • En gang om måneden er der fællesspisning for alle sportsklasseelever på Skolehjemmet, Uddannelsescenter Holstebro.

 • Hen over året kan der indgå forskellige kursusforløb indenfor sportsernæring, skadesbehandling og sportspsykologi. Formålet med kurserne er at give forældre og elever nogle værktøjer, som de kan bruge i hverdagen i forhold til planlægning, kost, manglende motivation, skadesforløb mm.

 • Hen over året afvikler vi også forskellige sociale arrangementer for eleverne.

 • Tøjpakke

Du kan læse mere om hverdagen i sportsklasserne her

Økonomi

Elever som går i Sportsklassen og er tilknyttet Holstebro Elitesport betaler et årsgebyr på kr. 3000,-. Gebyret opkræves i forbindelse med optagelsen til klassen. Udover årsgebyret kan der være egenbetaling til diverse arrangementer. 

180904-FOM-6833.jpg