Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro tilbyder to gymnasieuddannelser: HTX og HHX samt flere erhvervsuddannelser, herunder EUD og EUX. Derudover har skolen også et tilbud til dem, som ønsker at tage en 10. klasse STEP10. I skoleåret 2017-2018 er der ca. 2300 elever. Uddannelsescenter Holstebro (UCH) er Team Danmark uddannelsespartner, hvilket er en blåstempling af de rammer og tilbud, som UCH har til unge elitesportusudøvere.

Kombiner en uddannelse på UCH og elitesport

Hos HESA er det som udgangspunkt altid skolen, der har første prioritet. Vi ønsker, at alle vore udøvere skal komme godt igennem en ungdomsuddannelse. Derfor arbejder vi også hele tiden på at lave så fleksible løsninger som overhovedet muligt for at imødekomme den enkeltes behov. Udviklingen af tilbuddet sker i tæt samarbejde med UCHs talentkoordinator, som er vores kontaktperson.

Vi har sammen med UCH etableret studieretningen HHXsport. På denne studieretning har. vi tilrettelagt skemaet, så der er skemafri til HESA-træninger. Læs mere om HHXSport. Uanset hvilken studieretning, du vælger, har du mulighed for at kombinere det med elitesport. Herefter tilpasser vi det sportslige tilbud, så det passer ind i udøverens hverdag. 

Vi ønsker hele tiden at være på forkant, og derfor er dialog med forældre, udøvere og skole højt på vores prioriteringsliste. I begyndelsen af skoleåret indgår eleven en samarbejdsaftale med Uddannelsescenter Holstebro og Holstebro Elitesport, som underskrives af udøver eller forældre. Samarbejdsaftalen giver Holstebro Elitesport indsigt i eksempelvis elevens fravær. Aftalen gør det muligt for os at gribe ind og gå i dialog med skolen og udøveren, hvis vi skønner, at der er behov for dette.

Derudover afholdes der halvårlige koordinationsmøder mellem talentkoordinator, Holstebro Elitesport og eleven. Møderne kan sammenlignes med skole/hjem samtaler, hvor vi drøfter løst og fast omkring udøverens hverdag med sport og uddannelse. Møderne bruges også til at koordinere trænings- og aktivitetsplan og behovet for supplerende undervisning og buddy-ordning drøftes. Derudover aftales nærmere omkring fravær.

Læs mere om uch og de mange spændende uddannelsesmuligheder på http://www.ucholstebro.dk/

Holstebro Elitesport tilbyder:

 • 2 eller 3 træningspas á 1,5 timers varighed pr. uge med mulighed for individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Træningen tilrettelægges og varetages af kvalificerede trænere, som HESA ansætter.
 • Udover den individuelle træning vil der på tværs af uddannelse og sportsgren blive mulighed for deltagelse i træningsmiljøer med alsidig fysisk træning og styrketræning.

Udover træning, tilbyder vi også:

 • Kurser i sportsernæring, sportspsykologi og skadesbehandling
 • Fysioterapi
 • Individuel kostvejledning og coaching
 • Mulighed for sportslig fravær i undervisningstiden til HESA-træning og klub, forbundsaktiviteter, træningslejr og stævner.
 • Supplerende undervisning som erstatning for undervisningsfravær eller som supplement til en presset hverdag.
 • Adgang til Restudy
 • Buddyordning
 • Studietorv/lektiecafe med mulighed for studiehjælp
 • Støtte og vejledning fra Talentkoordinator på Uddannelsescenter Holstebro

Team Danmark

HESA opfordrer udøverne til at søge om sportslig godkendelse hos Team Danmark. Ordningen kan give udøveren yderligere fleksibilitet og muligheder i uddannelsesforløbet. Det er specialforbundene, som godkender udøverens Team Danmark - ansøgning. Læs mere om Team Danmark ordningen.

150907-FOM-1152.jpg