Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro (UCH) er en stor og moderne uddannelsesinstitution med i alt ca. 2100 elever fordelt på en række forskellige uddannelser.

 • HHX (Handelsgymnasiet)

 • HTX (Teknisk Gymnasium)

 • EUD (Erhvervsuddannelser inden for områderne Kontor, Handels & Forretningsservice, Teknologi, Byggeri & Transport samt Fødevarer, Jordbrug og oplevelser)

 • EUX (Kombineret erhvervsuddannelse og erhvervsfaglig studetntereksamen - EUX Business eller EUX Tech)

 • Step 10 (10. klasse)

UCH er Team Danmarks uddannelsespartner, hvilket er en blåstempling af de rammer og tilbud, som stilles til rådighed for unge elitesportsudøvere. UCH er ligeledes en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk og derfor opnår du som elev på UCH attraktive fordele, som gør det lettere for dig at skabe sammenhæng mellem din uddannelse og din sport.

Kombiner en uddannelse på UCH og elitesport

Hos HESA er det som udgangspunkt altid skolen, der har første prioritet. Vi ønsker, at alle vore udøvere skal komme godt igennem en ungdomsuddannelse. Derfor arbejder vi også hele tiden på at imødekomme den enkeltes behov. Dette sker i et tæt samspil mellem udøver, uddannelse, sporten og Holstebro Elitesport.

Der er generelt stor fleksibilitet på UCH i forhold til en kombination af uddannelse og elitesport. Mulighederne varierer lidt, afhængig af uddannelsesretningen.

På HHX vil der eksempelvis, hvis man vælger studieretningen Marketing Sport, være skemafri til HESA-træninger. På andre studieretninger og uddannelser tilbydes individuelt tilrettelagte forløb, som i videst mulig omfang tilgodeser den enkelte udøvers behov

Vi har sammen med UCH etableret studieretningen HHXsport. På denne studieretning har. vi tilrettelagt skemaet, så der er skemafri til HESA-træninger. Læs mere om HHXSport. Ved valg af HHXSport får du de optimale rammer for at kombinere skole med sport. Vælger du en anden studieretning, vil det bero på en individuel aftale mellem dig, skolen og Holstebro Elitesport. (Se link) 

Vi ønsker hele tiden at være på forkant, og derfor står dialog med forældre, udøvere og skole højt på vores prioriteringsliste. I begyndelsen af skoleåret underskriver udøverne (forældrene når der er tale om udøvere som er under 18 år) en samtykkeerklæring, som giver Holstebro Elitesport lov til at dele og modtage oplysninger omkring udøveren. Holstebro Elitesport  får dermed indsigt i eksempelvis udøvernes fravær, og har dermed mulighed for at gribe ind og gå i dialog med skolen og udøveren, hvis vi skønner, at der er behov for dette.

Derudover afholdes der halvårlige koordinationsmøder mellem skolens talentkoordinator, Holstebro Elitesport og eleven. Møderne kan sammenlignes med skole/hjem samtaler, hvor vi drøfter løst og fast omkring udøverens hverdag med sport og uddannelse. Møderne bruges også til at koordinere trænings- og aktivitetsplan og behovet for supplerende undervisning og buddy-ordning drøftes. Derudover aftales nærmere omkring fravær.

Læs mere om uch og de mange spændende uddannelsesmuligheder på http://www.ucholstebro.dk/

Holstebro Elitesport tilbyder:

 • 2 eller 3 træningspas á 1,5 timers varighed pr. uge med mulighed for individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Træningen tilrettelægges og varetages af kvalificerede trænere, som HESA ansætter.

 • Udover den individuelle træning vil der på tværs af uddannelse og sportsgren blive mulighed for deltagelse i træningsmiljøer med alsidig fysisk træning og styrketræning.

Udover træning, tilbyder vi også:

 • Kurser i sportsernæring, sportspsykologi og skadesbehandling

 • Fysioterapi

 • Individuel kostvejledning og coaching

 • Mulighed for sportslig fravær i undervisningstiden til HESA-træning og klub, forbundsaktiviteter, træningslejr og stævner.

 • Supplerende undervisning som erstatning for undervisningsfravær eller som supplement til en presset hverdag.

 • Adgang til Restudy

 • Buddyordning

 • Støtte og vejledning fra Talentkoordinator på Uddannelsescenter Holstebro

Team Danmark

HESA opfordrer udøverne til at søge om sportslig godkendelse hos Team Danmark. Ordningen kan give udøveren yderligere fleksibilitet og muligheder i uddannelsesforløbet. Det er specialforbundene, som godkender udøverens Team Danmark - ansøgning. Læs mere om Team Danmark ordningen.

181121-FOM-1661.jpg