Hverdagen i Sportsklasserne

  • Eleverne i sportsklasserne har 2 x 1,5 timers morgentræning pr. uge. Træningen har fokus på individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Træningen foregår tirsdag og torsdag kl. 07.30 – 09.00. HESA koordinerer træningen, som varetages af kvalificerede trænere/instruktører.

  • I tilfælde af skader, har HESA ansat fysioterapeut, som ligeledes tilbyder behandling/skadestræning hver tirsdag og torsdag morgen.

  • Udover morgentræningen har eleverne 1,5 times idrætsundervisning om ugen. Indholdet i idrætsundervisningen følger pensum for faget idræt. Idrætsundervisningen varetages af idrætslærerne på Nørre Boulevard skolen. Idrætsundervisningen vil ind imellem indeholde særlige talentforløb indenfor sportspsykologi, ernæring, skadesforebyggelse mm.

  • Nørre Boulevard skolen har en kostordning to gange om ugen på de dage, hvor der er morgentræning.

  • En gang om måneden er der fællesspisning for alle sportsklasseelever på Skolehjemmet, Uddannelsescenter Holstebro.

  • Hen over året tilbyder vi forskellige kursusforløb indenfor sportsernæring, skadesbehandling og sportspsykologi. Formålet med kurserne er at give forældre og elever nogle værktøjer, som de kan bruge i hverdagen i forhold til planlægning, kost, manglende motivation, skadesforløb mm.

  • Hen over året afvikler vi også forskellige sociale arrangementer for eleverne.

Du kan læse mere om hverdagen i sportsklasserne her