værdisæt for talentudvikling i Holstebro Kommune

Holstebro Elitesports arbejde med talenterne bygger på Team Danmarks værdisæt for talentudvikling. Det er målet, at Team Danmarks værdier skal implementeres og være basis for talentudviklingen i Holstebro Kommune. Holstebro Elitesport igangsatte i 2014 en proces, hvor målet er at implementere værdierne i eliteklubberne i Holstebro Kommune, så talentudviklingen i Holstebro Kommune foregår efter det samme værdisæt.

Værdierne som vi arbejder med er: 

  • Helhed

  • Udvikling

  • Samarbejde

  • Engagement

  • Trivsel

Værdierne er nedenfor illustreret i Team Danmarks "Talenthus".