værdisæt for talentudvikling i Holstebro Kommune

HESAs arbejde med talenterne bygger på Team Danmarks værdisæt for talentudvikling. Det er målet, at Team Danmarks værdier skal implementeres og være basis for talentudviklingen i Holstebro Kommune. 

Værdierne som vi arbejder med er: 

  • Helhed

  • Udvikling

  • Samarbejde

  • Engagement

  • Trivsel

Værdierne er nedenfor illustreret i Team Danmarks "Talenthus".