HESA indgik den 27. september 2018 en samarbejdsaftale med VIA-Elitesport, VIA University College, Holstebro omkring rådgivning og vejledning af elitesportsudøvere, som studerer på VIA University College i Holstebro. Aftalen er støttet af Team Danmark  

Parterne har indgået en aftale om et samarbejde vedrørende uddannelsesrådgivning for talent- og elitesportsudøvere, som ønsker at kombinere en videregående uddannelse og en karriere som elitesportsudøvere.

Formål

Aftalen har primært til formål at markedsføre og styrke elitesportsudøvernes mulighed for at kombinere en sportslig karriere på højeste niveau i Holstebro Kommune med en videregående uddannelse på VIA University College, Holstebro

En tilknytning til VIA University College, Holstebro og HESA, har til opgave at hjælpe udøverne med at kombinere studie og sport, ved at rådgive og koordinere din studieplanlægning

Holstebro Elitesport tilbyder

 • Optimering af tilgængelig hed af behandlingstilbud, styrketræningsforhold og kollegiefaciliteter.

 • Tilknytning af fysioterapeut og fysisk træner.

 • Tilknytning af kostvejleder.

 • Fokus på sportspsykologi.

VIA University College tilbyder. (For Team Danmark studerende)

 • Fast kontaktperson på VIA University College Holstebro/samarbejde HESA

 • Særlig studieplan.   

 • Forlængelse af studieperiode.

 • Fleksible afleveringsfrister.

 • Samarbejde med klub, forbund og Team Danmark.

VIA University College tilbyder. (For studerende i den internationale og nationale elite)

 • Fast kontaktperson på VIA University College Holstebro.

  • Elsebeth Hovmøller Christensen, E-mail: ehc@via.dk, Telefon: 87 55 23 72

 • Studiesamtaler for fremadrettet at løse særlige forhold, så uddannelse og sport så vidt muligt kan kombineres.

 • Deltagelse i uddannelsesdage på ungdomsuddannelserne samt studieafklarende samtaler.